Helse og livsstilsblogg!

                              Wellness Life Pyramiden!

Blogg "Wellness life pyramiden"

Helse og livsstilsblogg. Wellness life pyramiden viser hvordan (fysisk, mentale og kjemiske faktorer/ stressorer) kan bringe oss nærmere eller lenger fra god helse! I denne bloggen vil vi se nærmere på hva som gir mennesker bedre helse og livsstil!

Samfunnsutvikling

Vi lever i en tid der den teknologiske utviklingen skjer svært raskt. Dette gjør at mange sliter med å følge med i timen. De klarer ikke å omstille seg raskt nok og blir hengende etter. Det er med andre ord langt mer bruk for intellektuelle evner en rå muskelkraft. Disse endringene øker “presset” på menneskene, noe som manifesterer seg som spenninger, symptomer og plager i kroppene våre.

Historisk sett har vi mennesker mer eller mindre vært oppdratt til å la helsepersonell ordne opp i slike helserelaterte symptomer og plager enten det er ved hjelp av medisinering, fysikalsk behandling og operasjoner, uten å stille kristiske spørsmål. Istedenfor å lytte til kroppens indre stemme, så har vi blitt programmert av helsevesenet til å benytte oss av “quick fix” metoder for å redusere plagene våre.

Det mange ikke forstår er at våre symptomer og plager ikke er et onde som vi bare skal kvitte oss raskest mulig med, men at de er svært viktige tilbakemeldinger fra kroppen vår på hvilken allmentilstand den befinner seg i.

Hvorfor blogg?

Kiropraktorkompaniet vil gi deg et nytt perspektiv på hvordan du kan ta vare på eller forbedre din nåværende helse og livsstil, ved å kartlegge, forklare og behandle årsakene til dine symptomer og plager

Vi vil bidra til å gjøre mennesker mer selvstendig og levedyktige igjen. Vi vil lære de å ta bedre vare på egen helse, samtidig som de også lærer seg å stole mer på sine naturlige selvregulerende og selvhelende evner

Følg med på vår Blogg – din helse og livsstil

Mvh

Kiropraktorkompaniet