Bedrifter

Kiropraktorkompaniets Bedriftstjenester!

Generell informasjon om muskel-skjelett-helse

  • Muskel-skjelettplager koster samfunnet over 500 millioner kroner hver dag
  • Muskel-skjelettplager koster samfunnet over 185 milliarder kroner i året
  • Rygg- og nakkeplager alene koster samfunnet over 400 millioner kroner hver dag

Kilde: Helsedirektoratet

  • Muskelskjelettlidelser som domineres av smerter er den vanligste årsaken til tap av inntektsevne og utgjør 42% av alle langtidssykemeldinger og 31% av alle uføretrygdede (NAV 2013)
  • Om lag 35% av fraværet til norske arbeidstakere er relatert til muskel og skjelett (NAV 2013)
  • Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er de største årsakene til år levd med helsetap, og utgjør 25.9% av år levd med helsetap
  • Korsrygg- og nakkesmerter er den største årsaken til samlet sykdomsbyrde i form av år levd med helsetap

Kilde: Folkehelseinstituttet

*Ifølge STAMI, Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, er de største helseutfordringene i Norge, både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet knyttet til muskel- skjelettplager og lettere psykiske lidelser. Hele 60 % av det legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager og nærmere 20 % av alt legemeldt sykefravær skyldes lettere psykiske lidelser

Kiropraktorkompaniet kartlegger din “Stressprofil”, for deretter å utarbeide et nøye tilpasset helserådgivning og behandlingsopplegg for deg og dine ansatte.

Vi tilbyr:

Endringer gir spenninger!

Det er klart at vi bør bevege oss mer variert enn det de fleste av oss gjør i en jobb hverdag. Det er klart at vi bør spise mer naturlig og ubearbeidet mat for å tilføre kroppen optimal næring. Det er klart at vi bør tenke og forholde oss mer fleksible og løsningsorientert i tilværelsen vår. Dette forstår de fleste av oss men allikevel så “klarer” vi ikke å oppgradere helsen vår til det bedre! Kiropraktorkompaniet vil hjelpe deg å forstå hva som hindrer deg og ikke minst hva du kan gjøre for å bedre helsen din!

Vi garanterer bedriftene våre akutt hjelp på dagen og hjelp med andre henvendelser innen 24 timer!

Mvh

Kiropraktorkompaniet

Tlf: 66 98 09 00