Mental Trening

Mental Trening

Mental trening involverer en rekke metoder for å hjelpe deg å tenke nytt og løsningsorientert på tilværelsen din. Vi legger spesielt vekt på å kartlegge hvorfor du til stadighet opplever tilbakevendende symptomer og plager i livet ditt, og hvilke konkrete tiltak du bør foreta deg for å gjøre livssituasjonen din mer stabil

Det er selvfølgelig flere årsaker (fysisk, psykisk og bio-kjemisk) til at vi utvikler smerter og plager i livene våre. Dette kan dreie seg om alt fra en veldig fysisk eller mentalt krevende aktivitet, for lite søvn eller et uriktig kosthold o.l. Det som allikevel er det viktigste i mental trening er å selv kunne skille på hva som er viktig og hva som er uviktige.

Hvis vi oppfatter eller føler at det oppstår for stor avstand mellom nåtid og fremtid (ideal) eller nåtid og fortid (ideal), så vil stressnivået og spenningene i kroppen vår øke. Det oppstår med andre ord et mellomrom av frustrasjon eller bekymringer over at du befinner deg der du er og ikke i din ideelle tilværelse. Det som skjer er at vi enten ikke vil akseptere vår nåværende livssituasjon (fysisk, psykisk og kjemisk) der vi er eller at vi ikke er skikket til å tilpasse oss de nye omstendighetene eller forholdene i livet ditt. Da er det svært nyttig å få mental trening

"Wellness life pyramiden"
Mental trening – “Wellness life pyramiden”

Hvorfor Mental Trening?

 • Bli inspirert til å ville forbedre din nåværende helse og livsstil
 • Forstå hva stress, smerte og spenninger er, hvordan det påvirker organismen din og hvordan du bør forholde deg til de på en best mulig måte
 • Forstå hva dine symptomer og plager egentlig dreier seg om
 • Få mer fokus, struktur og mental klarhet
 • Få mer energi og fysisk overskudd
 • Få mer energi, mentalt overskudd og sinnsro
 • Få mer lekenhet og glede inn i livet ditt
 • Lære deg å være mer i nuet mens du beveger deg i retning av ditt neste mål
 • Lære deg å effektivisere tiden din enda bedre (Tidsstyring)
 • Lære deg å få bedre selvbildet, selvfølelse og selvtillit
 • Lære hvordan du forbedrer dine prestasjoner
 • Lære deg å kommunisere bedre med deg selv og andre (strategi)
 • Lære deg å definere hva som er dine verdier (interesser i livet)
 • Lære deg å definere hvordan du vil leve livet ditt, din “livsfilosofi”
 • Lære deg å sette mål innenfor de ulike områdene av livet ditt
 • Lære deg å bygge opp en buffer i de ulike områdene av livet ditt slik at du kan bli “fit for life”
 • Finne ut hva du vil gjøre med livet ditt og definere et klart formål

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>