Medarbeidere

Medarbeidere hos Kiropraktorkompaniet

Kiropraktorkompaniet ble etablert i 2008 av Anniken og Fredrik Ørbeck-Nilssen. Vi jobber målrettet for å fremme folks helse og livskvalitet. Våre medarbeidere innehar kompetanse i kiropraktikk, ernæring, fysisk og mental helse

Formål

Kiropraktorkompaniet vil gi mennesker en forståelse av hva som er de virkelige årsakene til deres helserelaterte plager, behandle årsakene og gi klientene et bevisst forhold til hva som kreves for å etablere en helsebringende og sunn livsstil

Mål

Kiropraktorkompaniet vil hjelpe mennesker å ta tak i egen helse og livsstil ved å gi de en nødvendige redskaper for å mestre dette. Vi vil at mennesker skal stole på sine selvregulerende og selvhelende evner, uten å måtte tilføre unødvendige mengder av kunstige kjemikalier som medisiner, rusmidler og tobakk

Våre medarbeidere

I tillegg til Fredrik Ørbeck-Nilssen jobber kiropraktor Fredrik Solberg Knutsen ved Kiropraktorkompaniet.

Våre medarbeidere er opptatt av å legge forholdene tilrette for at klientene skal gjenopprette god helse og en sunn livsstil

Tverrfaglig samarbeid

Klientene våre har stor verdi av vårt interne samarbeid i klinikken men også av vårt eksterne kontaktnettverk til andre klinikker. Våre medarbeidere er med andre ord veldig opptatt av at klientene våre skal få raskest mulig tilgang på de metodene som har størst potensial for å gi de bedre helse og livskvalitet

Kiropraktorkompaniets kjerneverdier 

«LIV» Livsstil – Inspirasjon – Visdom

Livsstil – handler om å velge en helsebringende og sunn livsstil
Inspirasjon – handler om å leve med mening og lyst
Visdom – handler om å få en dypere innsikt i hva som bringer sann helse og sann rikdom i livet vårt

Våre medarbeidere på Kiropraktorkompaniet

– Fredrik Ørbeck-Nilssen, DC, BA. Kiropraktor (MNKF) & Life coach

– Fredrik Solberg-Knutsen, DC. Kiropraktor (MNKF)

Fredrik Ørbeck-Nilssen

Fredrik Solberg-Knutsen

BOOK TIME ONLINE