Ernæringsterapi

Ernæringsterapi

Ernæringsterapi tar utgangspunkt i at plager og sykdom oppstår som en konsekvens av et uriktig kosthold. Ernæringsterapeuten vil gi deg en grundig analyse av dine symptomer, ernæringsvaner og hvordan ulike stressorer virker inn på din generelle livsstil og velvære. Det vil deretter utarbeides en nøye tilpasset ernæringsplan for deg

BESTILL TIME NÅ!

Ernæringsterapi
Ernæringsterapi

Hva er Ernæringsterapi?
Ernæringsterapi (ortomolykulær medisin) har som mål å kartlegge hele mennesket, for deretter å tilby en naturlig og optimal omlegging av kostholdet.

Ernæringskonsultasjonen

Ved hjelp av en grundig anamnese hvor det utspørres om symptomer, sykdommer, arv, miljø, livsstil, stress osv. prøver vi å danne oss et bilde av klienten vår. Deretter vil vi sammen sette opp et forslag til kostplan for en periode fremover. Det er viktig at klienten føler seg involvert og at han/ hun kommer med innspill til den nye kostholdsplanen.

Det vil også bli gitt råd om bestemte matvarer, fordeling av måltider, sammensetning av hvert måltid samt anbefale eventuelle vitaminer, mineraler, sporstoffer og essensielle fettsyrer som kan være nyttig å supplere med. Det vil også bli delt ut oppskrifter som er tilpasset hver enkelt.

Hvilke mål har vi for klientene?

Målet er at klienten selv skal bli mer bevist på hvordan de spiser og få hjelp og råd til å gjøre nødvendige endringer, for å bli mer aktive i forhold til sin egen helse.
Vi har klienter som ønsker å få en generell veiledning rundt kost og kosttilskudd og klienter som sliter med spesifikke symptomer og plager som de ønsker kostveileding for.


Når kan vi hjelpe?
– Alle former for fordøyelsesplager, som dårlig fordøyelse, forstoppelse, diaré, smerter, irritert tarm, lekk tarm syndrom
– Matvareallergi/ matintoleranser
– Candida, og andre soppinfeksjoner
– Eksem og psoriasis
– Stadig infeksjoner i øre, hals, bihuler og luftveier
– Dårlig energi med stadig slitenhet, kronisk tretthet
– Migrene og hodepine, muskelspenninger i kroppen
– Hjerte- og kar problematikk og forebygging med kost. Forhøyet kolesterol, høyt blodtrykk osv
– Overvekt og undervekt
– Spiseforstyrrelser
– Diabetes 2, og insulinresistens
– Hormonelle plager
– Hyperaktivitet hos barn
– Revmatiske plager, leddgikt
– Oppbygging under eller etter kreftbehandling eller andre behandlinger som har virket sterkt inn på kroppen
– Generell kostveiledning

Andre grupper som også særlig vil kunne ha nytte av kostveiledning:
Par som planlegger å få barn, par som sliter med å få barn.

Svangerskapsplager: morgenkvalme, oppkast, dårlig allmenntilstand, bekkenløsning, benkramper

Spedbarnstid: veiledning om den første maten, allergiforebyggende kost med lavallergen matvarer, plager som kolikk, brekninger, gulping, diaré, forstoppelse, tannfrembruddsplager, eksem, rød stump, ammeproblemer

Barn: matvareallergi/intoleranse, fordøyelsesplager, eksem, infeksjonstilstander som for eksempel stadige ørebetennelser, behov for styrking av immunforsvar, hodepine, adferdsvansker osv

Grunnlaget for en god helse ligger ofte i kosten, derfor vil det være en fin supplering til all annen behandling og trolig vil en få bedre effekt av behandlingen hvis det næringsmessige grunnlaget er optimalt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>