Bedrifter

Kiropraktorkompaniet tilbyr våre Bedrifter: 

Vi garanterer våre bedrifter akutt hjelp på dagen og hjelp med andre henvendelser innen 24 timer!

BOOK TIME ONLINE

Vi lever i et samfunn som stadig krever mer høyspesialisert kompetanse hos mennesket. Denne kompetansen hjelper oss å nå nye høyder (lokalt, nasjonalt og globalt) på en raskere og mer effektiv måte enn aldri før

Men det er en hake ved denne utviklingen. Kroppene våre blir hengende etter. Vi sliter rett og slett med å tilpasse oss de stadig skiftende forholdene og omstendighetene i samfunnet vårt. Dette fører på sikt til økt sykefravær og en økning i forekomsten av helse og livsstils-relaterte sykdommer som angst, depresjoner, overvekt og smerter i muskel- og skjelettsystemet

Ifølge STAMI, Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, er de største helseutfordringene i Norge, både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Hele 60 % av det legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager og nærmere 20 % av alt legemeldt sykefravær skyldes psykiske plager

Bedrifter i asker teamwork
– Vi er aldri sterkere enn vårt svakeste ledd

Kiropraktorkompaniet gjenkjenner at bedrifter har et stadig økende behov for å tilegne seg mer kunnskap og forståelse av hva som er de virkelige årsakene til det høye sykefraværet. Da er det viktig å ta en nærmere kikk på det totale stressnivået hos de ansatte i bedriften

Stresset vårt er som regel sammensatt av psykiske, fysiske og kjemiske faktorer. Dette kan dreie seg om mangel på nok variert bevegelse, et altfor ensidig og lite næringsrikt kosthold, for lite søvn og uavklarte forventninger til seg selv og andre. Hvis det blir for stor oppbygning av negativt stress, vil det kunne føre til både tapt inntekt og økte utgifter for bedrifter

Det er klart at vi bør bevege oss mer variert enn det de fleste av oss gjør i en jobb hverdag. Det er klart at vi bør spise mer naturlig og ubearbeidet mat for å tilføre kroppen optimal næring. Det er klart at vi bør tenke og forholde oss mer løsningsorientert i tilværelsen. Men, det å virkelig lære de ansatte og genuint ta bedre vare på seg selv, få mer struktur og selvdisiplin, er det første steget for å etablere optimal helse og livskvalitet 

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt på:

Tlf: 66 98 09 00/ 48 88 54 36

E-post: kontakt@kiropraktorkompaniet.no

Mvh

Kiropraktorkompaniet i Asker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>